Posted by: Hasna Diana | November 14, 2007

Kriteria Mukminin dan Pahalanya

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.” (QS 9:71-72)

Kriteria Mukminin:

1. menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf

2. mencegah dari yang munkar

3. mendirikan shalat

4. menunaikan zakat

5. mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya

“Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”

Pahala Mukminin:

* mendapat rahmat oleh Allah

* mendapat surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya

* mendapat tempat-tempat yang bagus di surga ‘Adn

* mendapat keridhaan Allah

dan itu adalah keberuntungan yang besar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: